priestory pre tvory

Záhrada

Nášmu Občianskemu združeniu Cuketa o.z. sa podarilo získať do prenájmu zanedbanú záhradu v centre mesta o veľkosti 480m2. Záhrada roky zarastala náletovými a inváznymi rastlinami. Navyše z nej bola skládka rôzneho odpadu.

Už niekoľko týždňov záhradu postupne s kamarátmi zveľaďujeme. Vyviezli sme dva veľké kontajnery odpadu, odstránili sme invázne rastliny, otvorili a spriechodnili priestor. Vytvorili sme jedlú mini záhradku a priestor pre kreatívne vyžitie malých i veľkých.

Chceme, aby záhrada bola v určité dni sprístupnená ľuďom, aby sa v nej realizovali rôzne komunitné, vzdelávacie či kultúrne mini podujatia.

Postupne vytvárame ďalšie komunitné miesto, ktoré je jedlé, kreatívne a veselé :) Môžete vidieť rôzne príklady recyklácie odpadových materiálov, z ktorých pod vedením šikovných ľudí vznikli úžitkové a relaxačné predmety či posedenia.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom a kamarátom, ktorí spoločne s nami vytvárajú ďalší malý zmysluplný kúsok priestoru tvoreného ľuďmi a pre ľudí. Spoločne tak prispievame k tvorbe životného prostredia a rozvoju komunity :)

O tom čo sa bude ďalje diať vás budeme pravidelne informovať.