priestory pre tvory

Spoznávanie jesenných plodín a bylín

V rámci zážitkového výukového programu Liečivá sila plodov a bylín určeného pre deti rôzneho veku sme jeden septemborvý týždeň venovali Spoznávaniu ovocia, zeleniny, byliniek. Ako sa volajú, kde rastú. Aké časti z nich konzumujeme. Či je to ovocie a či zelenina.  Ktoré plody nám pani Jeseň prináša, ako sa semienko mení na rastlinu.

O rastlinách, bylinkách a plodinách sme sa učili zážitkovou formou v  triede, v komunitnej záhrade v Hideparku, v lese, na lúke.  Je dôležité to o čom sa učíme aj vnímať všetkými zmyslami, hľadať, ochutnávať, experimentovať.

Keďže sme zástancovia toho, že všetko so všetkým súvisí, nie je potrebné predmety a výukové programy oddeľovať, ale skôr ich zmysluplne prepájať. Tak do našich výučbových programov zapájame i rozvoj jazyka, matematiku, výtvárnú výchovu, prírodovedu, vlastivedu, cudzí jazyk, hudobnú výchovu.

 

Všetko sa dá len treba chcieť :)