priestory pre tvory

Čomu sa venujeme

Našou hlavnou činnosťou a srdcovou záležitosťou v Komunitno-vzdelávacom centre MORUŠA /ďalje KVC/ je domáce celodenné vzdelávanie určené pre deti od 4 do 10 rokv.

 

 • Vzdelávanie prebieha v rodinnom prostredí s malou skupinou detí, aby bol zabezpečený individuálny prístup ku každému dieťaťu a mohli sme rozvíjať jeho potenciál a napĺňať túžby bez zahlacovania detí zbytočnými informáciami.
 • Využívame prvky  lesnej, intuitívnej a montessori pedagogiky v kombinácii so štátnym vzdelávacím systémom, ktorý nechceme obchádzať, práve naopak. Našim prístupom a metodikou chceme ďalších ľudí, učiteľov a vzdelávacie systémy inšpirovať, že učiť sa dá s radosťou a tvorivo i v rámci štátneho vzdelívacieho systému.
 • Spolupracujeme so základnými školami, učiteľmi a navzájom sa inšpirujeme a odovzdávame si skúsenosti. 
 • Rastieme a vzdelávame sa spolu s deťmi, s rodičmi a s kamarátmi. Vytvárame priateľské putá. Podporujeme rovesnícke vzdelávanie kedy deti učia deti. Deti rady učia a rady sú keď ich učitelia sú ďalšie deti.
 • Veríme, že deti sú malí učitelia, ktorí menia svet na krajšie miesto už od útleho veku. Ak dostanú kvalitný a radostný základ menia postupne svoje rodiny, kamarátov, okolie. Preto je dôležité podporovať detské túžby, šťastie, kreativitu.
 • Veľa času, niekedy i celé dni trávime vonku /park, les, lúka, záhrada/ kde prebiehajú edukačné aktivity, tvorivé a hudobné činnosti, dramatická výchova, meditačné cvičenia a pod.
 • Snažíme sa navštevovať i rôzne alternatívne miesta a ľudí kde prebiehajú spomínané aktivity ako napr. farmy, keramické dielne, čajovne, prednáškové miestnosti, kde si môžu deti vyskúšať vystupovať pred verejnosťou a prednášať či hrať divadlo.
 • Nejde nám  o to aby sme vzdelávali malých diplomatov. My chceme, aby deti boli hlavne šťastné, plné lásky, vyrovnané  a rozvíjali sa v tom čo ich baví.  Chceme aby našli zmysel a radosť vo všetkom čo robia a čo budú robiť. Aby si vážili všetky organizmy, prírodu, ľudí a menili svet na krajšie miesto každodennými malými, ale dôležitými krokmi.
 • Našou prioritou je vytvárať podmienky na tvorbu prostredia podľa ich fantázie neobmedzované zbytočnosťami pretechnizovaného sveta. Už deti sa môžu aktívne podieľať na zodpovednom rozvoji životného prostredia. Každý je dôležitý, každý môže toho veľa dokázať bez ohľadu na vek.
 • Snažíme sa prepájať prítomnosť a jej technické vymoženosti s múdrosťou prírody a našich predkov. Uvedomujeme si, že nežijeme na opustenom ostrove a je dôležité využívať vymoženosti dnešnej doby,ale s rozumom.
 • Dávame prednosť začleňovaniu pred oddeľovaním. Podporujeme zvedavosť, experimentovanie, rozvíjame kreativitu, spoluprácu, ale  i samostatnosť detí.
 • Učíme deti ako sa učiť, ako a kde nájsť informácie, ktoré ich zaujímajú. Nezahlcujeme ich informáciami a vzorcami, ktoré ich zbytočne vyčerpávajú a ničia radosť z učenia a z poznávania sveta.
 • Učíme deti to o čo sa reálne zaujímají a čo ich baví. Hravou formou a nenásilnou metódou, ktorá obsahuje rôzne experimenty, pozorovania, výpravy, dramtickú a kreatívnu činnosť vsúvame do obľúbených tém detí všetky potrebné informácie zo štátneho vzdelávacieho systému. Čiže deti v ničom neazostávajú, práveže naopak.
 • Dbáme na častý pobyt detí v prírode a voľnú hru. Deti potrebujú pre svoju voľnú hru priestor, v ktorom sa rozvíja ľudská inteligencia. Potrebujú príležitosti zbierať skúsenosti v hre s vodou, zemou, vzduchom a s materiálom s ktorým môžu tvoriť. Vo voľnej hre deti rozvíjajú svoju motoriku, predstavivosť, obrazové a symbolické videnie, ktoré ich podmienkou pre nadobudnutie kultúrnych techník ako je čítanie, písanie, počítanie či práca s počítačom.
 • Učíme deti žiť ekologicky a ekonomicky. Pestujeme vlastné potraviny, podporujeme miestnych výrobcov, používame prostriedky a materiála šetrnné k prírode. Navštevujeme farmárov a pestovateľov, aby deti spoznávali život šťastných zvierat a produkciu zdravých potravín. Podporujeme férovy obchod, ekologické a lokálne výrobky.
 • Cestujeme verejnou a hromadnou dopravou, bicyklami, pešibusom. Tak spoznávame cestovanie priateľské k prírode.

 

 • Učíme sa všetci byť šťastnými a spokojnými v živote.