priestory pre tvory

Komunitná domoškola

V priebehu leta 2017 nám veľa dobrých ľudí a kamarátov pomáhalo na Farskej 12 v Nitre s budovaním malého komunitno-vzdelávacieho centra Moruša, ktoré spravuje naše združenie Cuketa o.z. Pri prácach sa zveľaďovala i záhrada, ktorá bola skládkou odpadu a nachádza sa hneď vedľa sídla Moruše. Záhradu sme si prenajali, vyčistili a stalo sa z nej miesto hier, učenia sa, pestovania zeleniny, oddychu pre deti a našich kamrátov. Toto obdobie bolo pre nás zlomové, lebo sme mohli začať s realizáciou našich aktivít a snov. V priestoroch na Farskej ulici sme začali združovať deti predškolského veku, ktoré sú deťmi našich členov združenia. Vymýšľame a realizujeme im rôzne výchovno-vzdelávacie a zážitkové programy plné kreativity, alternatívy, cestovania, experimentovania, environmentálnej a prosociálnej výchovy. Deťom ponúkame celodenný program a popoludní sa stretávame s našimi kamarátmi-rodičmi a debatujeme o rôznych veciach a vecičkách :).

Deti rastú ako z vody a tak prirodzene prišla otázka: “A čo ďalej?“. Tak sme prenajli domček s veľkou ovocnou záhradou na Čermáni v Nitre a spoločne so školákmi, rodičmi, kamarátmi budujeme prvú komunitnú domoškolu v Nitre, ktorú spravuje naše združenie Cuketa o.z. V rámci komunitnej školy zastrešujeme deti našich kamrátov-členov združenia, ktorí majú deti na domácom vzdelávaní. Deti fungujú celý deň s dvomi sprievodcami. Popoludní sa pridávjú k činnostiam ďalší skvelí lektori so zamerním na umenie, jogu, muzikoterapiu, divadlo, flautu.

Veľa sme vonku, chodíme za zážitkami a aktivitami do ďalších kútov Nitry, ale i mimo nej. Stále pracujeme na zveľaďvaní priestorov, učíme sa spolu čo najlepšie fungovať a hlavne sa učíme s radosťou.   Máme rôzne dni, rôzne predmety, rôzne aktivity a rôzne nálady. Podstatné ale je, že sa na každý deň tešíme a užívame si ho.

DOMOškola slúži zároveň ako miesto pre ďalšie komunitno-vzdelávacie aktivity. Diskusie, prednášky, kurzy, workshopy, cvičenia. 

 

A tu sa dostávame k návšetvám. Veľmi nás teší, že nás navštevujete a chcete sa dozvedieť ďalšie informácie. Radi vám o všetko porozprávame, poradíme vám, vypočujeme si vás, len vás chceme poprosiť aby ste vždy vaše návštevy ohlasovali vopred. Tak ako rok má svoju pravidelnosť a strieda 4 ročné obdobia, tak ako fungujú mesačné fázy a mnoho iných prírodných cyklov, tak i my máme svoj harmonogram fungovania. Nečakané návšetvy nám väčšinou spôsobujú búrky, niekedy menšie, niekedy väčšie v rámci našej časti dňa. Vieme, že po každej búrke vyjde slnko, ale na čo si zbytočne znepríjemňovať deň :). Veríme, že to budete chápať a nebude vám robiť problém nás kontaktovať vopred. Ďakujeme.

 

 

Ak chcete navštíviť, alebo sa porozprávať o fungovaní našich detí predškolského veku volajte  Eliške Běhálkovej 0902 693 647 od ponedlku do piatku po 17:00. Alebo píšte na

Ak chcete navštíviť komunitnú domoškolu, dozvedieť sa info o ďalších aktivitách, workshopoch, festivaloch, alebo sa porozprávať o našom fungovaní volajte Zuze Ščasnej Kiripolskej 0908 588 414 od pondelka do piatku po 17:00. Alebo píšte na

 

Buďte šťastní prešťastní :)