priestory pre tvory

KVC Moruša

Našou hlavnou činnosťou a srdcovou záležitosťou v Komunitno - vzdelávacom centre Moruša je domáce vzdelávanie detí od 4 do 10 rokv v spolupráci s rodičmi, učiteľmi a ďalšími organizáciami.

Podieľame sa na tvorbe životného prostredia, chránime prírodu, účime sa hravo a kreatívne, organizujeme komunitno-vzdelávacie podujatia. Všetko spoločne s veľkými i malými bytosťami :)

Komunitná škola

Komunitná škola

V Nitre vznikla šťastná komunitná škola-neškola :)
viac ≫
Liečivé maste

Liečivé maste

Ako vyrobiť doma liečivú mastičku.
viac ≫
Spoznávanie jesenných plodín a bylín

Spoznávanie jesenných plodín a bylín

Snažíme sa výukové predmety spájať, nie oddelovať.
viac ≫
Čomu sa venujeme

Čomu sa venujeme

Našou hlavnou činnosťou a srdcovou záležitosťou v KVC je domáce celodenné vzdelávanie určené pre deti od 4 do 10 rokov. Nezabúdame však ani na dospelákov.
viac ≫