priestory pre tvory

Detský eko kemp 1. a 2. turnus

Prvé dva týždne denného táboru DETSKÝ EKO KEMP V HIDEPARKU sú za nami. Dni boli plné prírody, detí, zážitkov, nových vedomostí, kamarátov, objavov a hlavne dobrej nálady.

Každý deň bol venovaný jednej hlavnej téme okolo ktorej sa točilo množstvo rôznych aktivít, ktoré prebiehali v tématických dielňach. Témy boli zamerané na poznávanie prírody, radosti zo života a praktického života. Veľa experimentujeme, objavujeme a hlavne spolupracujeme.

Každý deň začíname jednou z našich dielní: tvorivá, kuchárska, staviteľská, vedecká. K dielňam sa počas dňa deti podľa chuti a potrieb vracajú.  Po raňajkách si dáme ranný kruh kde vytvoríme deťom priestor, aby mohli vyjadriť svoje želania, názory, túžby. Snažíme sa spoločne ich želania počas dňa plniť a rozširovať vedomosti z oblasti ich záujmov. V rannom kruhu sa venujeme i hlavnej téma dňa s využitím experimentov, logických úloh, pátračiek či dramatizácie.

Snažíme sa každý deň ísť na výpravu, výlet, či turistiku v rámci ktorých sa stále prepletá téma dňa prostredníctvom rôznych aktivít a zážitkových úloh. Deti hlasujú či chcú ísť na výpravu. Takže nikedy sa nám plány menia. Nechceme deti odtrhávať od činností do ktorých sú ponorené a sú plné nadšenia z objavovania.

Do príprav obedu a ďalších jedál počas dňa sa môžu zapájať i deti v rámci kuchárskej dielne.

Popoludňajšie aktivity sú venované rôznym činnostiam buď v rámci témy dňa, alebo podľa nápadov detí.

Snažíme sa, aby deti videli, že už v mladom veku môžu toho veľa dokázať. Budovať krajšie prostredie v ktorom žijú. Pomáhať prírode a svetu zodpovedným nakupovaním, cestovaním, kompostovaním, separovaním odpadu či tvorbou jedlých miest a funkčných stavieb. U nás môžu rozvíjať všetky zmysly. Jeden deň môžu byť indiáni, v iný deň stavitelia, herci, záhradkári či umelci. Môžu šľapať hlinu so slamou na výrobu hlinených stavieb, strielať z luku, zakladať oheň, poznávať liečivú silu prírody a okolitý svet. Deti rozvíjajú svoju logiku, krativitu, fantáziu, vedomosti i zručnosti. Každá činnosť má svoj zmysel, aj keď to tak možno niekedy nevyzerá :).

Je dôležité, aby každý robil to čo  ho baví a tak sú všetci šťastní, malí i veľkí.

FB foto album

Súbory na stiahnutie:

Témy dní 2.turnus ≫
Témy dní 1.turnus ≫