priestory pre tvory

Tvoríme a poznávame ľudské telo

Ponúkame vám sériu vzdelávaco-tvorivých workshopov v rámci, ktorých si budete môcť vyrobiť rôzne zaujímavé pomôcky a meteriály určené pre hravé a kreatívne vzdelávanie detí.

V rámci našej dlhoročnej práci s deťmi sme vymysleli a odskúšali niekoľko zaujímavých pomôcok a aktivít, ktoré deti s radosťou riešili, učili sa hrou, tvorili, pátrali, experimentovali.
Chceme svoje skúsenosti odovzdať ďalej, aby sa i ďalší ľudia mohli tešiť z hravého vzdelávania a spoznávania spoločne s deťmi doma, v školách, v komunitách.

Prvý workshop bude zameraný na spoznávanie ľudského tela.

Kedy: 26.1.2018 od 18:00 do 20:00

Kde: Dolnočermánska 9, Nitra - v priestoroch novovzniknutej komunitnej školy a vzdelávacieho centra

 

Budete si môcť vyrobiť a odniesť mapu ľudských orgánov, ich mini 3D zobrazenia, názvy, metodiku aktivít. Táto pomôcka sa dá využiť v rámci poznávania ľudských orgánov so zakombinovaním rozvoja jazyka, matematiky, dramtickej, pohybovej a hudobnej výchovy. Aktivity s využitím tejto pomôcky s rôznymi obmenami sú určené pre deti od 3 do 10 rokov.

Workshop je určený pre rodičov, učiteľov, ľudí ktorí pracujú, alebo chcú pracovať s deťmi.

Počas workshopu sa budete môcť občerstviť vege dobrotami, bylinkovým čajom a poctivou kávičkou. Všetko z našej Čarovnej kuchyne.

Počet účastníkov je obmedzený. V prípade záujmu nám píšte na m do 24.1.2018 do 18:00, aby sme mali dostatok času na prípravu určitého množstva materiálu a pomôcok.

Minimálny odporúčaný príspevok na workshop je 15€ a je v ňom zahrnuté: rôzny materiál na výrobu pomôcok /špeciálne kartóny, drevo, farby, laminovacie a nalepovacie fólie, kresliace a písacie potreby...,/, prezentácia aktivít s využitím danej pomôcky, občerstvenie, metodický materiál.

Teší sa na vás: Zuza Kiripolská, Eliška Behálková, Peťka Grznárová, Andrejka Pechová-Hipa.