priestory pre tvory

Trvalkovo-edukačný záhon

V rámci projektu Ako učiť eko sa snažíme učiť s deťmi, ale i s dospelákmi hravo, zážitkovo v spojení s praktickými každodennými činosťami a so zveľaďovaním okolitého priestoru a prírody. Jednou z našich projektových aktivít je i tvorba rôznych jedlých, bylinkových, trvalkových či edukačných záhonov. Záhony prinášajú jedlo, liečivú silu, lákajú rôzne užitočné opelovače, učia a prispievajú k tvorbe zelenšieho životného prostredia.

Takéto záhony spoločne s deťmi sme začali budovať i v školskej záhrade ZŠ Škultétyho 1, Nitra. Pri tvorbe sa rozprávame na čo ktorá bylinka či trvalka slúži, aké lákajú opelovače a čo vlastne tie opelovače sú. Pomocou edukačný kariet a názorných pomôcok deti učia deti - rovesnícke vzdelávanie o význame jedlej zelene v meste a o liečivej sile prírody. Tak sa nám darí prepájať učenie, zážitok a tvorbu životného prostredia. Deti vidia, že už odmala môžu meniť svet kúsok po kúsku na lepšie miesto pre život pre všetky organizmy :)

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Reydel pre Nitru.