priestory pre tvory

Ako učiť EKO

V rámci nášho občianskeho združenia Cuketa o.z. realizujeme projekt Ako učit Eko, ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Reydel pre Nitru.

Cieľom projektu je vrátiť ekológiu, prírodu a environmentálne vzdelávanie do každodenného života detí, vyučovacieho procesu a školských záhrad v meste Nitra.

Ekológia je o vzťahoch medzi živou a neživou prírodou, medzi ľuďmi a prírodou a v neposlednom rade medzi ľuďmi navzájom. Dnes sa tieto vzťahy podceňujú a ľudia zabúdajú na ich význam. Deti sú veľkí učitelia, ktorí dokážu meniť dospelých i svoje okolie a tieto dôležité vzťahy ešte preciťujú a vnímajú. Preto sme sa rozhodli pracovať hlavne s deťmi, dať im silný základ do života. Do života, ktorý je udržateľný, nedrancuje prírodu, je plný radosti, kreativity, jedlých záhrad, praktického učenia, experimentovania a  tímovej spolupráce.

Postupne chceme vytvoriť ekologický, zážitkovo-vzdelávací program pre deti v školách a škôlkach, ktorý sa bude dať využiť i v rodinách či komunitách. Ukážkové aktivity zamerané na praktickú environmentálnu výchovu praktizovanú hlavne v školských záhradách  a v prírode zrealizujeme s deťmi predškolského veku a so žiakmi 1. stupňa ZŠ.

Priebeh aktivít vždy zdokumentujeme a budeme šíriť prostredníctvom stránok a príručky v online i v printovej podobe medzi ľudí ďalej.

Prostredníctvom budovania edukačno-zážitkových prvkov chceme vrátiť environentálne vzdelávanie v prepojení s inými vyučovacíme predmetmi do školských záhrad a vyučovania.

Samozrejme sme nezabudli ani našich kamarátov, verejnosť a komunity, pre ktorých pripravujeme verjné zážitkovo-vzdelávacie dni.

 

Tešíme sa na vás i na realizáciu projektu :)