priestory pre tvory

Deň vtákov

V rámci našich ekoedukačných aktivít sme zrealizovali zážitkový deň pre deti v Hidepark Nitra.

Keďže bolo 1.apríla, ktorý je deň vtákov, tak sme i náš program zamerali na poznávanie vtákov, ich života, významu pre človeka a krajinu.

Formou dramatizácie vták Ohnivák s ornitológom Jozefom oboznámili deti o priebehu vtáčieho života. Prostredníctvom hier a tvorivých činností deti spoznávali druhy vtákov, hľadali vtáčie hniezda, vytvárali veľké hniezdo pre vtáka Ohniváka, kedy spoznali z akých rôznych materiálov hniezda môžu byť a každý druh preferuje iný materiál. Spoločne našli i vtáčí poklad a vyrobili si prírodné dekorácie.

Nechýbalo dobré vegejedlo, voľné hry a pozorovanie prírody /včely,kvitnúce liečivé byliny, rastliny v záhrade.../. A ešte aj počasie nám vyšlo :)