priestory pre tvory

záHRAda pod Čerešňou

Počas roka 2018 od mája do konca novembra sme realizovali na prenajatom pozemku v Nitre na Dolnočermánskej ulici projekt záHRAda pod čerešňou, ktorý finančne podporil Jaguar Land Rover Slovakia.

Projektom sme vrátili prírodu a tvorivé vzdelávanie do mesta Nitra pre niekoľko desiatok detí a dospelých. V meste Nitra sme vytvorili na pozemku, ktorý má v prenájme združnie Cuketa o.z. jedlú hravú záhradu, kde okrem jedlých rastlín, bylín a eko edukačných prvkov mohli ľudia pozorovať i rôzne užitočné organizmy ako  ježkov, jašterice, včely, vtáky, žaby, motýle. Vytvorili sme živú učebnicu inšpiratívnu pre malých i veľkých obyvateľov, kde sa deti s radosťou učili, pozorovali a žili v súlade s prírodou aspoň na pár hodín denne. V záhrade sme vytvorili jedlú záhradu s vyvýšenými záhonmi, domčeky pre hmyz, jazierko ako napájadlo pre užitočné organizmy, ekotoaletu, jurtu či vertikálnu záhradu.

Vytvorili sme jedlú záhradu, ktorá sa stala miestom pre relax, vzdelávanie, experimentovanie, pestovanie v súlade s prírodou pre malých i veľkých.

Záhrada slúžila i ako živá učebnica. Deti sa v nej s radosťou učili, experimentovali, pozorovali, poznávali hrali sa. Dospelí so záujmom zisťovali, ktoré prvky na čo slúžia a aký je ich význam. Na spoločných workshopoch a stretnutiach sme spoznávali liečivú silu záhrady a pripravovali liečivé jedlá. Tým, že ľudia následne vytvárali vlastné záhradky na balkónoch, či vlastných pozemkoch prispievajú k lepšej klíme v meste.