priestory pre tvory

Výlet na farmu

Ďalšou akciou v rámci našich víkendových záŽItkov bude výlet na farmu v Hájskom.
Výlet organizujeme pre rodiny, kamarátov a deti.

Prosíme nahlasujte seba, či svoje deti /ak pôjdu bez rodičov/ na dolu uvedené číslo do 7.4. do 12:00. Ďakujeme :)

Keďže chceme zažívať i zodpovedné cestovanie pôjdeme na farmu autobusom. Zraz pre záujemcov bude 8.1./sobota/ 8:45 na autobusovej stanici v NR.Cesta bude trvať 45min. Autobus odchádza 9:00 na nástupišti č.7.

Program na farme:
- prehliadka farmy
- poznávanie a pozorovanie zvierat
- piknik
- zážitkové hry zamerané na spoznávanie a význam zvierat

- tvorivé aktivity

- spoznávanie významu ekofariem

- opekačka /prineste si veci na opekanie :) /
- voľné hry a experimenty :)

Návrat z farmy 15:35 budme na autobusovej stanici v NR.

Ak nám zveríte vaše deti nezabudnite im dať vak, fľašku s vodou, pokrývku hlavy.

Bližšie informácie ohľadne ceny, jedla, cesty, programu a pod. vám poskytne Peťa Grznárová,0907229336